2024 Sayıştay Genel Tekrar ve Soru Çözüm Kampı

2024 Sayıştay Genel Tekrar ve Soru Çözüm Kampı

A Kadro öğrencileri %50 indirimli olarak yararlanabilecektir. Sitedeki whatsapp destek hattımıza yazarak indirimden yararlanabilirsiniz.


Kampımızın bu sene beşincisini yapmaktayız. Kamp içeriği;

İktisat, Muhasebe ve Maliye Çıkmış Tüm ÖSYM Soru Çözüm Videoları (2023 Sınavları Dahil)

2024 Genel Tekrar ve Soru Çözüm Kamp Videoları

GK/GY Ek Dersler ve Rehberlik (Canlı)


ÖSYM SORU ÇÖZÜMLERİ

GENEL MUHASEBE 30 VİDEO

MİKRO İKTİSAT 27 VİDEO

MAKRO İKTİSAT 21 VİDEO

PARA BANKA 3 VİDEO

MALİYE 22 VİDEO


GENEL TEKRAR DERS VİDEOLARI

GENEL MUHASEBE 23 VİDEO

MALİ TABLOLAR 4 VİDEO

ANAYASA HUKUKU 4 VİDEO

İDARE HUKUKU 5 VİDEO

MEDENİ HUKUK 6 VİDEO

BORÇLAR HUKUKU (BAYRAM SONRASI)

TİCARET HUKUKU (BAYRAM SONRASI)

MİKRO İKTİSAT (BAYRAM SONRASI)

MAKRO İKTİSAT (BAYRAM SONRASI)

PARA BANKA (BAYRAM SONRASI)

MALİYE (BAYRAM SONRASI)

TÜRKÇE 8 VİDEO

MATEMATİK (BAYRAM SONRASI)

TARİH 7 VİDEO


Ayrıca 22 Temmuzdan sonra Canlı GK/GY Ek Dersler ve Rehberlik yapılacaktır.


2024-Sayıştay Eleme Sınavı,

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

 

Türkiye’nin Kurum Sınavlarında En Deneyimli Eğitim Ekibi

Maliye

Mehmet Yıldız

Muhasebe

Erhan Özdemir

Ergün Tekin

İktisat

Erman Erbaykal

Anayasa ve İdari Hukuku

Soner Ceylan

Medeni ve Borçlar Hukuku

Serhat Şendilmen

Ticaret Hukuku

Erol Sitar

Türkçe

Arif Cebir

Matematik

Fahrettin Öztürk

Tarih

Elif Hoca

Coğrafya

İsak Hoca

  

2024-Sayıştay Elemesınavı başvuru süreci şu zamanlarda olacaktır:

Sayıştay Sınavı Tarihi    : 6 Ekim 2024


 

2024-Sayıştay Elemesınavına katılabilme şartları şunlardır:

·       Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımak

·       Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile AÖF Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak

·       Eleme sınavının yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular)

·       Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumunun olmamak

2024-Sayıştay Elemesınavına katılabilmek için KPSS puanına gerek var mı?

2024-Sayıştay Elemesınavına katılmak için KPSS puanına gerek yoktur. İlgili bölümden mezun olmak 2024-Sayıştay Eleme sınavına katılmak için yeterlidir.

 

Üç aşamadan oluşan 2024 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavının süreci ve sınavların içerikleri şu şekilde olacaktır:

·       Birinci Aşama: 2024-Sayıştay Eleme

ÖSYM tarafından 6 Ekim 2024’te saat 10.15’te Ankara’da yapılacağı ilan edilen 2024-Sayıştay Eleme sınavının süresi 130 dakika olacaktır. 2024-Sayıştay Eleme sınavında genel yetenekten 35 soru, genel kültürden 10 Soru ve alan bilgisinden 60 Soru olmak üzere toplam 105 soru vardır. Soru dağılımı şu şekildedir:

Anayasa Hukuku - 3 Soru

İdare Hukuku - 3 Soru

Medeni Hukuk - 3 Soru

Borçlar Hukuku - 3 Soru

Ticaret Hukuku - 3 Soru

Maliye - 15 Soru

İktisat - 15 Soru

Muhasebe - 15 Soru

Genel Yetenek - 35 Soru

Genel Kültür - 10 Soru

 

ZORUNLU ALAN

Hukuk

·       Anayasa Hukuku (Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku)

·       İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı)

·       Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku)

·       Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

Maliye

·       Maliye Teorisi

·       Maliye Politikası

·       Bütçe

·       Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi

İktisat

·       İktisat Teorileri

·       Mikro İktisat

·       Makro İktisat

·       İktisat Politikası

·       Para-Banka-Kredi

Kompozisyon

·       Maliye

·       Ekonomi

·       Finans

SEÇİMLİK ALAN

Ticaret Hukuku

·       Genel Esaslar

·       Ticari İşletmeler

·       Ticari Şirketler

·       Kıymetli Evrak

Muhasebe

·       Genel Muhasebe

·       Mali Tablolar Analizi

Genel Yetenek

·       Matematik

·       Türkçe

Genel Yetenek

·       İnkılap Tarihi

·       Dünya Tarihi

·       Türkiye Coğrafyası

·       Vatandaşlık

·       Güncel Bilgiler

 

 

 

2024-Sayıştay Eleme sınavında hangi alandan kaç soru gelir?


Genel Yetenek Bölümü (35 Soru - %40 Etkili)


MATEMATİK (18 SORU)

Köklü Sayılar - 1 soru gelmektedir.

Doğal Sayılar – 1 soru gelmektedir.

Mutlak Değer – 1 soru gelmektedir.

Tek-Çift Sayılar – 1 soru gelmektedir.

Yüzde Problemleri – 1 soru gelmektedir.

Rasyonel Sayılar – 1 soru gelmektedir.

Olasılık – 2 soru gelmektedir.

Sayısal Mantık – 8 soru gelmektedir.

Geometri – 2 soru gelmektedir.


TÜRKÇE (17 SORU)

Cümlede Anlam – 2 soru gelmektedir.

İmla Kuralları – 1 soru gelmektedir.

Paragrafta – 10 soru gelmektedir.

Sözel Mantık– 4 soru gelmektedir.

 

Genel Kültür Bölümü (10 Soru - %10 Etkili)

TARİH (4 SORU)

İnkılap Tarihi – 2 soru gelmektedir.

Dünya Tarihi – 2 soru gelmektedir.

COĞRAFYA (2 SORU)

Ekonomik Coğrafya – 2 soru gelmektedir.

VATANDAŞLIK (4 SORU)

Vatandaşlık Bilgisi – 2 soru gelmektedir.

Kültürel ve Sosyal ve Ekonomik Bilgiler – 2 adet soru gelmektedir.

 

Alan Sınavı ( 60 Soru - % 50 Etkili)

İKTİSAT (15 Soru - %12,5 Etkili)

Mikro İktisat – 6 soru gelmektedir.

Makro İktisat – 5 soru gelmektedir.

İktisat Teorisi – 1 soru gelmektedir.

İktisat Politikası – 1 soru gelmektedir.

Para Politikası – 2 soru gelmektedir.

 

MALİYE (15 Soru - %12,5 Etkili)

Maliye Teorisi – 2 soru gelmektedir.

Kamu Gelirleri – 1 soru gelmektedir.

Kamu Harcamaları – 1 soru gelmektedir.

Kamu Bütçesi – 4 soru gelmektedir.

Maliye Politikası – 1 soru gelmektedir.

Vergi Usul Hukuku – 3 soru gelmektedir.

Türk Vergi Sistemi – 3 soru gelmektedir.

 

HUKUK (15 Soru - %12,5 Etkili)

Anayasa Hukuku – 3 soru gelmektedir.

İdare Hukuku – 3 soru gelmektedir.

Medeni Hukuk – 3 soru gelmektedir.

Borçlar Hukuku – 3 soru gelmektedir.

Ticaret Hukuku – 3 soru gelmektedir.

 

MUHASEBE (15 Soru - %12,5 Etkili)

Genel Muhasebe – 10 soru gelmektedir.

TMS – 1 soru gelmektedir.

Maliyet Muhasebesi – 1 soru gelmektedir.

Mali Tablolar Analizi – 3 soru gelmektedir.

 

·       İkinci Aşama: Yazılı Sınav

Sayıştay Denetçi Yardımcısıadaylığı yazılı sınavı, klasik sınav iki oturumda yapılmaktadır. Sınavda hukuk, iktisat, maliye ve kompozisyondan oluşan zorunlu alan ile muhasebe ve ticaret hukukundan oluşan seçmeli alan vardır.

 

·       Üçüncü Aşama: Sözlü Sınav

70 puan ve üstü alanlardan alınacak kadro sayısının 5 katı aday Sayıştay tarafından mülakata çağrılır.


2024 Sayıştay Genel Tekrar ve Soru Çözüm Kampı DEĞERLENDİRMELERİ
3.000,00 TL
  • 2024 Sayıştay ÖSYM Soru Çözüm Videoları
  • 2024 Sayıştay Genel Tekrar Videoları
  • Sayıştay Kampı GK/GY Ek Dersler (Canlı)
  • Sayıştay Kampı Rehberlik
  • İzleme Bitiş Tarihi: 2024-10-06
  • Başlangıç Tarihi: 2024-08-01
SKU: P32970j:741 Kategori : CANLI DERSLER
Paylaş: