A KADRO ÇEREZ POLİTİKASI

A Kadro Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“A KADRO”) kendisine ait olan “www.akadroyayinlari.com ” (“A Kadro”) web sitesinin veya mobil uygulamasının üye ve /veya ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarını korumaktadır.

Bu kapsamda A Kadro üye ve /veya ziyaretçilerine gelişmiş ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla A Kadro Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde (“Aydınlatma Bildirimi”) (www.akadroyayinlari.com/musteri_hizmetleri/gizlilik-ilkesi) belirtildiği kapsamda kişisel verilerini işlemekte ve bu çerçevede internet çerezleri kullanmaktadır.

1. KAPSAM

İşbu A Kadro Çerez Politikası (“Çerez Politikası”) A Kadro’yı ziyaret eden üye ve ziyaretçilere A Kadro’da kullanılan internet çerezleri, bunların kullanım amaç, koşulları ve yöntemleri hakkında bilgi vermektedir.

A Kadro Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni

(www.akadroyayinlari.com/musteri_hizmetleri/uyelik_sozlesmesi ) ve diğer üyelik koşullarını kabul etmek suretiyle A Kadro’ya üye olan ziyaretçilerimiz Çerez Politikası’nın yanı sıra A Kadro Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla diğer yöntem, amaç ve usullerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgi edinebilirler. Üyelik işlemlerinin tamamlanması halinde işbu Çerez Politikası, A Kadro Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

2. EHLİYET

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Çerez Politikası’nın tarafı olamazlar.

Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileriniz işlenmektedir? 

A Kadro’ya gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde IP (İnternet Protokol) Adresi, konum bilgisi, A Kadro’dan önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sayfaları, A Kadro’da yer alan reklamlara yönelik tepkiniz (ilgili reklama yönelmek veya reddetmek gibi) ve ilgilendiğiniz ve tercih ettiğiniz ürünler hakkında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kapsam ve koşullarda işlenecektir.

Çerezler hangi yöntem ve hukuki sebeplerle kullanılmaktadır?

Kişisel verileriniz;     

İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İşbu Çerez Politikasında belirtilen internet çerezleri vasıtasıyla üye ve/veya ziyaretçinin elektronik ortamda yukarıda belirtilen kişisel verileri işlenebilecektir. Bu anlamda, ilgili üye ve/veya ziyaretçinin kullanmakta olduğu cihaz / donanım / uygulamaların teknolojilerinden bağımsız olarak internet çerezleri uygulanabilecektir.

Çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:

A Kadro’yı ziyaretiniz sırasında internet çerezlerinin uygulanmasını tercih etmiyorsanız, A Kadro’yı ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan anlık onay talebini reddedebilirsiniz veya ilgili cihazınızın internet ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak internet çerezlerini engellemeniz halinde A Kadro’nın bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.

İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?

Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. 

İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?

A KADRO ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

KVKK Kapsamında haklarınız neler? 

Haklarım doğrultusunda A KADRO’ya nasıl başvurabilirim?

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile A KADRO’ya iletebilirsiniz:Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta ile Cevizlik Mah. Mor Sümbül Sokak No:25 Bakırköy / İstanbul adresine ileterek; veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

3. YÜRÜRLÜK

İşbu Çerez Politikası www.akadroyayinlari.com ’da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. A KADRO, üye ve/veya ziyaretçilerin Çerez Politikası’na ilişkin izin beyanlarını aldıktan sonra kişisel verilerini işlemeye başlamaktadır. 

4. GÜNCELLEME

A Kadro uygulamasında yer alan işbu Çerez Politikası siz üyelerimiz ve/veya ziyaretçilerimizin yasal hakları saklı olmak üzere A Kadro tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.

İşbu Çerez Politikası her zaman güncel olarak A Kadro web sitesinden veya uygulamasından veya Çerez Politikası linkinden ulaşılabilir olacaktır.

A Kadro Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi